Aflysning Landstræf 2021

Kære Medlemmer


Der er nu kun 1 måned til at vi skal afholde Landstræf på Tempelkrogens
Camping.
Kirsten og jeg var en tur oppe og besøge Tempelkrogen i går og vi skulle
lige have prøvekørt en tur . Vi talte med Tina på Campingspladsen hvad
muligheder vi har, og som tingene ser ud i dag hvor vi må samles 5
personer indendørs og troen på at der ikke vil være restraktioner om en
måned, ser ikke gode ud.


Vi kan ikke afholde et træf som vi gerne vil.
Vi kan ikke leje lokalet som vi gerne vil,
Cafeterie vil måske ikke kunne leverer mad som vi regner med.


Flere har givet tilkende at de ikke kommer, derfor har vi besluttet at aflyse
dette års træf og vi håber at vi alle kan komme til træf Kristi Hilmmelfart
ferien den 26 til den 29 maj 2022 på Tempelkrogens Camping.
Til dem der har bestilt hytter, vil det kunne overføres til næste år, vi aftalt
med Tina at man skal kontakte Tina på Campingspladsen for at få det
overført til næste år, men så hurtig som mulig så Tina kan få de hytter lejet
ud til nogle andre.


ALLE GODE GANGE 3


Vi går her og gerne vil planlægge et træf og har ikke nogen muligheder for
at vide hvad vi må og ikke må så derfor denne beslutning.
Generalforsamlingen er også aflyst.
Jeg vil Ønske alle en god køresommer og er der nogen der får en
oplevelse, god som dårlig, i løbet af sommeren så vil bladet GNISTEN
gerne høre fra jer.Med Venlig Hilsen
Kirsten og Ole