Generalforsamling 2021 Holbæk

Kære Medlemmer


I skrevende stund 19/03 mener jeg at vi vil kunne mødes i Kr. hilmsfartsdagene på tempelskrogen
camping som planlagt.

I den aldersgruppe vi høre til vil vi alle nok være vactineret på det tidspunkt ellers vil jeg opfordre
til at blive testet dagen inde vi mødes.
Det er meget svært at planlække et landstræf når man ikke ved hvad i må eller ikke må, så det vil
nok ikke blive som det plejer, er der noget vi er nød til at holde uden for så må vi gøre det.
Alt den forberedelse må vente til i sidste øjeblik så vi ved hvad vi må.
Generalforsamlingen vil blive afholdt som planlagt er vi nød til at være udendørs så må vi tage
noget varmt tøj på.BMW Klub 367
generalforsamling på Tempelskrogens camping d. 13/5-2021
For Året 2019 og Året 2020
Dagsorden
1. Valg af diregent referant og Stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning for det foregående år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkommende forslag.
6. Valg af bestyrelemedlemmer 2 stk
Carsten B Nielsen ønsker genvalg 2019
Kent Johansen ønsker genvalg 2019
Ole Loving-Madsen ønsker genvalg 2020
7. Valg af 1 eller 2 suppelanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor .
10. Valg af 1 eller 2 medlemmer til Motorhistorisk Samråd
da medlemmstallet er faldet vil 1 være nok.
11. Eventuelt.


VIL DER SKE ÆNDRINGER VIL DET BLIVE SENDT UD PÅ MAIL