Bladet - Gnisten

 

G N I S T E N


Klubbladet "GNISTEN" udsendes til alle medlemmer 3 gange om året.

Stof til bladet bedes sendt til redaktøren.


Redaktør på vores klubblad "GNISTEN":


Bestyrelsesmedlem

Redaktør


Bo Mikkelsen eller Jesper Andersen

 

E-mail til redaktør: gnisten